site header image

آزمون آنلاین ابزارِ دانش

در ابزارِ دانش سعی شده که آزمون ها و سوالات کاملی را قرار دهیم تا با شرکت در این آزمون ها

بتوانید در زمینه مورد نظر خودتان آماده شوید و مطالب مهم و مفیدی را یاد بگیرید.

آزمون آنلاین ابزارِ دانش در زمینه های مختلف درسی و دانشگاهی ، فناوری و کامپیوتر

که شامل نرم افزارهای مختلف کامپیوتری ، انواع زبان های برنامه نویسی

و …

و آزمون های متفرقه نیز می باشد که به راحتی می توانید در آنها شرکت کنید و کارنامه و نتیجه آن را بلافاصله بعد از پایان آزمون مشاهده کنید

و آمادگی خودتان را بسنجید.

و اما آموزش …

همچنین در قسمت آموزش نیز می توانید هر نوع آموزشی را پیدا کرده و مطالعه کنید.